Informace pro čtenáře

Vyzýváme čtenáře, aby se zapsali do služby pro oznamování nově vydaných čísel tohoto časopisu. Použijte odkaz Registrovat v horní části domácí stránky časopisu. Díky této registraci bude čtenář dostávat emailem obsah každého nově vydaného čísla. Seznam čtenářů rovněž umožňuje časopisu doložit určitou úroveň podpory nebo čtenosti časopisu. Viz Prohlášení o soukromí tohoto časopisu, které ujišťuje čtenáře, že jejich jméno a emailová adresa nebudou použity pro jiné účely.