Editorský tým

Redakce

Předsedkyně redakční rady:
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Výkonná redaktorka:

PhDr. Zuzana Wildová, Ph.D.
didakticke.studie@pedf.cuni.cz

 
 

Mezinárodní redakční rada:
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko

Mgr. Anna Gálisová, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko

doc. PhDr. Juraj Hladký, Ph.D., Pedagogická fakulta, Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko

Mgr. Martin Hrdina, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha

doc. Dr. Natalja Ivašina, CSc., Bělorusskij gosudarstvennyj universitet, Minsk, Bělorusko

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D., Fakulta přírodovědě-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Dr. Agnieszka Kołodziej, Ph.D., Ústav slovanské filologie Vratislavské univerzity, Vratislav, Polsko

doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko

Dr. Jaroslaw Malicki, Ph.D., Ústav slovanské filologie Vratislavské univerzity, Vratislav, Polsko

prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Slezská univerzita Katowice, Polsko

Dr. Halina Pietrak-Meiser, Universität Konstanz, Německo

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D., Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., Pedagogická fakulta UPOL, Olomouc