Kontakt

doc. RNDr. Jana PŘÍHONSKÁ, Ph.D.
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 1, 460 01 Liberec, Česká republika

Hlavní kontakt

doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.

Technický kontakt

Naďa Vondrová