Statistická inference podle Thomase Bayese

Autoři

  • Petr Emanovský Univerzita Palackého

Abstrakt

Tradiční (frekventistické) statistické metody jsou založeny na pravděpodobnostních modelech použitelných pouze pro hromadné jevy, jejichž výskyt lze sledovat opakovaně
v mnoha situacích. Pravděpodobnost je v tomto případě chápana jako relativní četnost výskytu sledovaného jevu.  Naproti tomu bayesovský přístup definuje pravděpodobnost jako míru přesvědčení o pravdivosti daného tvrzení. Přestože je tato interpretace pravděpodobnosti historicky starší, byla dlouhou dobu kritizována pro svůj subjektivismus a byla mimo hlavní zájem vědecké komunity. Od 90. let 20. století však zažívají tyto metody jistou renesanci díky rozvoji výpočetní techniky a vhodného softwaru. V dnešní době jsou bayesovské metody považovány za významnou součást moderní statistiky s širokým praktickým uplatněním. Článek je zaměřen na objasnění základních myšlenek bayesovské statistické analýzy a všímá si i historie jejího vzniku.

 

Publikováno

2024-05-24

Jak citovat

Emanovský, P. (2024). Statistická inference podle Thomase Bayese. Učitel Matematiky, 32(1), 1-14. Získáno z https://www.ojs.cuni.cz/ucitel/article/view/2274

Číslo

Sekce

Původní odborné články