Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Pokud chcete předložit rukopis do recenzního řízení, nejprve prosím kontaktujte výkonného redaktora DTK, Petra Wohlmutha.

    Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  • Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice (*.odt) nebo Microsoft Word (*.docx).
  • URL a DOI odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
  • Text má jednoduché řádkování; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva a ne podtržení (kromě url adres); všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
  • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.

Studie a eseje

Pravidla pro sekci Studie a eseje

Diskuse a rozepře

Pravidla pro Diskuse a rozepře

Recenze a reflexe

Pravidla sekce Recenze a reflexe

Prohlášení o soukromí

Veškeré osobní údaje, včetně jména a emailové adresy, vložené na této stránce, budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely žádné třetí straně.