Informace pro knihovníky

Vyzýváme knihovníky, aby uváděli tento časopis ve svém seznamu volně dostupných elektronických publikací. Také může být vhodné poznamenat, že open source redakční software, který tento časopis využívá, je vhodný pro použití s časopisy, v jejichž redakcích mohou členové fakult dané univerzity pracovat (viz Open Journal Systems).