O časopise

Cílem časopisu Dějiny – teorie – kritika je inspirovat a kultivovat kritické a inovativní přístupy k minulosti. Důraz je kladen na explicitní reflexi teorie a metod historického psaní. Je otevřen jak teoreticky orientovaným textům, tak studiím, jež využívají a prověřují teoretické přístupy a koncepty na konkrétním empirickém materiálu. Časopis je diskuzně orientován. Kromě hlavní rubriky Studie a eseje zahrnuje také oddíl Diskuse a rozepře a rubriku Recenze a reflexe. Dvě posledně zmíněné umožňují vědcům reagovat na více aktuální otázky historické vědy, zatímco stěžejní rubrika Studie a eseje přináší především výsledky dlouhodobých výzkumů. Časopis má také dlouhou tradici publikování paralelních a sdružených recenzí, jež přináší více komplexní a polyfonní reflexi historických prací.

Rukopisy mohou být odevzdávány v anglickém i českém jazyce. Časopis dlouhodobě hraje důležitou roli v prostředkování mezi akademickými kulturami, např. organizováním přednášek zahraničních hostů nebo tím, že přispívá k vytváření specializované terminologie v češtině. Stále více tak slouží jako platforma, jež spojuje autory z různých akademických a jazykových prostředí (a dalece tak překračuje anglicko-českou jazykovou dichotomii). DTK vítá interdisciplinární příspěvky a má dlouhou tradici publikování textů vědců a vědkyň v rané fázi kariéry i etablovaných autorů. Naše precizní, oboustranně anonymní recenzní řízení posuzuje soulad odevzdaných textů s profilem časopisu.

Časopis Dějiny – teorie – kritika byl založen jako nezisková, recenzovaná vědecká revue v lednu roku 2004 s cílem kultivovat teoreticky orientované diskuse a metodologicky inspirativní přístupy v historickém výzkumu. Nejprve byl vydáván Masarykovým Ústavem Akademie věd České Republiky a od roku 2011 je vydáván a finančně podporován Fakultou humanitních studií, jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Fakulta humanitních studií má výrazně interdisciplinární profil a podporuje specializaci vědců v interdisciplinárně koncipovaném historickém bádání jako je například historická antropologie či historická sociologie. Fakulta tak přispívá k širokému výzkumnému spektru Univerzity Karlovy, jež byla založena v roce 1348 v Praze jako první vysoké učení ve Střední Evropě a řadí se tak mezi nejstarší univerzity v Evropě.

Fakulta humanitních studií klade velký důraz na vysokou kvalitu časopisu a standardy editorské práce. Vedení časopisu svěřuje zkušeným, mezinárodně etablovaným vědcům. Současným vedoucím redaktorem časopisu Dějiny – teorie – kritika je Petr Wohlmuth, který v roce 2021 převzal pozici od Veroniky Čapské. Ta se časopisu věnovala od roku 2015, kdy vystřídala Pavla Himla. Od roku 2004 do roku 2021 také v časopise působil jeho zakládající redaktor Martin Nodl. Časopis vítá hostující editory pro tematická čísla.