"Biografie stojí jednou nohou v akademickém prostředí a druhou nohou ve veřejném prostoru..."

Rozhovor s profesorem Hansem Rendersem o křižovatkách historické biografie, orální historie a mikrohistorie.

Autoři

  • Jana Wohlmuth Markupová

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3200

Abstrakt

Hans Renders je profesor historie a teorie biografie a ředitel Biografického institutu na univerzitě v nizozemském Groningenu. Byl členem zakládajícího výboru Biographers International Organization (BIO). Napsal biografie nizozemského básníka Jana Hanlo (1998), nizozemského novináře a autora Jana Camperta (2004) a nizozemského umělce, malíře, spisovatele, básníka a architekta Theo van Doesburga (2022). Je editorem knižní řady Biography Studies v nakladatelství Brill. Publikoval biografické studie v nejrůznějších mezinárodních časopisech a editoval kolektivní monografie Theoretical Discussions of Biography. Approaches from History, Microhistory, and Life Writing (spolu s Binne de Haan, Brill, 2014), The Biographical Turn: Lives in History (společně s Binne de Haan a Jonne Harmsma, Routledge, 2017), a Fear of Theory: Towards a New Theoretical Justification of Biography (společně s Davidem Veltmanem, Brill, 2021). S Nigelem Hamiltonem v roce 2018 vydal monografii The ABC of Modern Biography. Jana Wohlmuth Markupová s Hansem Rendersem hovořila v Groningenu v září 2023.

Biografie autora

Jana Wohlmuth Markupová

Jana Wohlmuth Markupová je odborná asistentka na FHS UK.

Stahování

Publikováno

2023-12-19

Jak citovat

Wohlmuth Markupová, Jana. 2023. „"Biografie Stojí Jednou Nohou V akademickém prostředí a Druhou Nohou Ve veřejném prostoru. ": Rozhovor S Profesorem Hansem Rendersem O křižovatkách Historické Biografie, orální Historie a Mikrohistorie.". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):159-73. https://doi.org/10.14712/24645370.3200.

Číslo

Sekce

Diskuse a rozepře