UPLATŇOVÁNÍ FOLKLÓRNÍCH TEXTŮ V UČEBNICÍCH RUŠTINY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY JAKO PROSTŘEDEK ROZVOJE KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE ŽÁKŮ

Autoři

  • Lenka Rozboudová Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta
  • Andrea Holečková Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta

Klíčová slova:

učebnice; folklór; folklórní texty; ruský jazyk; výuka cizího jazyka

Abstrakt

Článek je věnován problematice folklóru a folklórních textů ve výuce cizích jazyků a jejich potenciálu pro rozvíjení komunikační kompetence. Prezentuje výsledky analýzy aktuálních učebnic pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách. Článek vyhodnocuje, s jakou frekvencí jsou folklórní texty v jednotlivých učebnicích nabízeny, jaký je jejich druh, za jakým účelem jsou předkládány a jaký je doporučený způsob práce s těmito texty.

Publikováno

2023-09-20