Zagadnienia językowe na egzaminie ósmoklasisty w polskiej szkole podstawowej

Autoři

  • Paweł Sporek Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Klíčová slova:

edukacja; szkoła; język ojczysty; kształcenie językowe; egzamin ósmoklasisty

Abstrakt

Tekst pod tytułem Zagadnienia językowe na egzaminie ósmoklasisty w polskiej szkole podstawowej skupia się wokół obecności wskazanych w temacie zagadnień na egzaminie, który kończy polską szkołę podstawową. Pokazuje on to, jakie kwestie językowe i w jaki sposób są przedstawione w Podstawie programowej do języka polskiego dla szkoły podstawowej, które z nich pojawiają się w arkuszach egzaminacyjnych, a także to, w jaki sposób wiedza językowa/wiedza o języku funkcjonuje na egzaminie ósmoklasisty, czego wymaga się od ucznia po ośmiu latach edukacji. W analizie uwzględniona została także kwestia ortografi i i interpunkcji, pokazane zostały przykłady zadań, które pojawiły się w arkuszach wraz z ich krytyczną analizą. Całości dopełnia ocena egzaminu i wymagań szkolnych w zakresie kształcenia językowego, wskazane zostały postulaty zmian, które należałoby wprowadzić w koncepcji samego kształcenia w Podstawie programowej oraz samym egzaminie.

Publikováno

2023-09-20