Formativní funkce Štítného tvorby: její charakter a specifi kace

Autoři

  • Marek Janosik-Bielski Technická univerzita v Liberci

Klíčová slova:

Tomáš Štítný; rétorika; kázání

Abstrakt

V rámci svého disertačního výzkumu jsem připravil projekt, jehož představení je hlavním cílem tohoto příspěvku. Projekt se zaměřuje na formativní funkce Štítného tvorby, a to hned z několika důvodů. Rád bych ve své práci předvedl, že osobnost a působení Tomáše ze Štítného jsou inspirující nejen pro badatele zkoumající středověk a že si jeho přístup k výchově a vzdělávání zaslouží pozornost i dnes.

Publikováno

2023-09-20