Didaktická hra zaměřená na období českého národního obrození aplikovatelná při distanční výuce

Autoři

  • Gabriela Vlasáková Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Lucie Zušťáková Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Klíčová slova:

národní obrození; didaktická hra; moderní technologie; prezenční/ distanční výuka

Abstrakt

Článek pojednává o didaktické hře, která je aplikovatelná v rámci středoškolského vzdělávání v prezenční i v distanční formě výuky. Obsahem didaktické hry je komplexní učivo středních škol vztahující se k literárněhistorickému kontextu českého národního obrození. Didaktická hra reflektuje aktuální požadavky moderní výuky, pracuje s heuristickými metodami, moderními technologiemi a klade důraz na získávání vědomostí na herních principech, nikoli na základě mechanického kódování.

Publikováno

2023-09-20