Informační zdroje moderního rodičovství

Z čeho rodiče čerpají informace o rodičovství

Autoři

  • Kateřina Neubauerová FFUK doktorandka sociální pedagogiky

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2022.2121

Klíčová slova:

informační zdroje rodičů, informační potřeby rodičů, informační chování rodičů, moderní rodičovství

Abstrakt

Výzkum hledání informací rodiči z široké palety informačních zdrojů sociálního prostředí je interdisciplinární povahy a jeho systematickému zpřehlednění není věnováno mnoho pozornosti. Cílem této přehledové studie o výzkumech informačních zdrojů současného rodičovství je: 1. zjistit, na jaká témata se badatelé zaměřují ve vztahu k hledání informací rodiči, a 2. zmapovat, jaké informační zdroje rodiče preferují. Výzkumný vzorek obsahuje 36 výzkumů: 12 kvalitativních, 16 kvantitativních, čtyři výzkumy smíšeného designu, tři rešerše a jednu analýzu textu. Z této studie plyne, že badatelé zkoumají hledání informací rodiči o výchově a rodičovství v kontextu informační strategie rodičů, informačního chování na internetu, rodičovských znalostí, rodičovského vzdělávání, výchovy dětí, zdraví dětí, rodičovských obav, podpory rodičů a teoretických studií moderního rodičovství. Preferovanými informačními zdroji jsou přátelé, rodina, příbuzní a ostatní rodiče, ale také odborníci v dlouhodobém osobním kontaktu. Mezi zdroje patří také tištěná média a internet, který je vnímán jako zdroj první volby v důsledku nižší přístupnosti primárních informačních zdrojů. Pro rodiče představují informační zplnomocňující potenciál. Bylo by dobré zkoumat ho více ve vztahu k ohroženým skupinám rodičům, jako jsou matky samoživitelky, rodiče s nižším sociálně-ekonomickým statusem, a zaměřit ho také na otce.

Reference

Akister, J., & Johnson, K. (2002). Parenting issues that may be addressed through a confidential helpline. Health & Social Care in the Community, 10(2), 106-111.

https://doi.org/10.1046/j.1365-2524.2002.00349.x

PMid:12121269

Akister, J., & Johnson, K. (2004). The parenting task: Parent's concerns and where they would seek help. Journal of Family Social Work, 8(2), 53-64.

https://doi.org/10.1300/J039v08n02_03

Ateah, C. A. (2003). Disciplinary practices with children: Parental sources of information, attitudes, and educational needs. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 26(2), 89-101.

https://doi.org/10.1080/01460860390197853

PMid:12850999

Baker, S., Sanders, M. R., & Morawska, A. (2017). Who uses online parenting support? A cross-sectional survey exploring Australian parents' internet use for parenting. Journal of Child and Family Studies, 26(3), 916-927.

https://doi.org/10.1007/s10826-016-0608-1

Bernhardt, J. M., & Felter, E. M. (2004). Online pediatric information seeking among mothers of young children: Results from a qualitative study using focus groups. JIMIR Publications, 6(1), 7.

https://doi.org/10.2196/jmir.6.1.e7

PMid:15111273

Borchard, M., Henry-Huthmacher Ch., Merkle., T., Wippermann C., & Hoffmann, E. (2008). Eltern unter Druck. Berlin: Konrad Adenauer Stiftung. Dostupné z www.kas.de/einzeltitel/-/content/eltern-unter-druck1

https://doi.org/10.1515/9783828260092-001

Bornstein, M. H., Cote, L. R., Haynes, O. M., Hahn, C. S., & Park, Y. (2010). Parenting knowledge: Experiential and sociodemographic factors in European American mothers of young children. Developmental Psychology, 46(6), 1677.

https://doi.org/10.1037/a0020677

PMid:20836597 PMCid:PMC3412549

Bouche, G., & Migeot, V. (2008). Parental use of the Internet to seek health information and primary care utilisation for their child: A cross-sectional study. BMC Public Health, 8(1), 1-9.

https://doi.org/10.1186/1471-2458-8-300

PMid:18755029 PMCid:PMC2533324

Camden, C., Dostie, R., Heguy, L.,Gauvin, C., Hudon, C., Rivard, L., & Gaboury, I. (2020). Understanding parental concerns related to their child's development and factors influencing their decisions to seek help from health care professionals: Results of a qualitative study. Child: Care, Health and Development, 46(1), 9-18.

https://doi.org/10.1111/cch.12731

PMid:31797396

Doty, J. L., & Dworkin, J. (2014). Online social support for parents: A critical review. Marriage & Family Review, 50(2), 174-198.

https://doi.org/10.1080/01494929.2013.834027

Dworkin, J., Connell, J. H., & Doty, J. L. (2013). A literature review of parents' online behaviors. Cyberpsychology, 7(2), article 2.

https://doi.org/10.5817/CP2013-2-2

Havlík, R., & Koťa, J. (2011). Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.

Jacobson, A. L., & Engelbrecht, J. (2000). Parenting education needs and preferences of parents of young children. Early Childhood Education Journal, 28(2), 139-147.

https://doi.org/10.1023/A:1009511823561

Jang, J., & Dworkin, J. (2014). Does social network site use matter for mothers? Implications for bonding and bridging capital. Computers in Human Behavior, 35(2), 489-495.

https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.02.049

Jiyoung, Ch., & Quick, B., L. (2014). An examination of the relationship between health information use and health orientation in korean mothers: Focusing on the type of health information. Journal of Health Communicatioun, 20(3), 1-10.

https://doi.org/10.1080/10810730.2014.925016

PMid:25495418

Johnson, K., Akister, J., McKeigue, B., & Wheater, J. (2005). What does 'supporting parents' mean? Parents' views. Practice, 17(1), 3-14.

https://doi.org/10.1080/09503150500058009

Kim, Y. (2015). Variations in perceived parenting education preferences: A person-centred approach. Early Child Development and Care, 185(7), 1118-1133.

https://doi.org/10.1080/03004430.2014.980407

Koepke, J. E., & Williams, C. (1989). Child-rearing information: Resources parents use. Family Relations, 38(4), 462-465.

https://doi.org/10.2307/585754

Lacinová, L. (2004) Příručky o výchově pro rodiče. Pedagogika, 54(4), 355-1371.

Lähteenmäki, M., Hakyemez-Paul, S., & Pihlaja, P. (2019). Formal and informal sources of paternal support in early parenthood. Early Child Development and Care, 189(11), 1786-1799.

https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1412956

Lee, H. S. (2018). A comparative study on the health information needs, seeking and source preferences among mothers of young healthy children: American mothers compared to recent immigrant Korean mothers. Information Research, 23(4), n4.

https://doi.org/10.21900/iconf.2019.103382

Leung, W.-Ch, Cui, Y., & Leung, L. (2014). Online parenting information seeking: Gratifications, usage, and perceived importance by Chinese parents with young children. Journal of Cyber Culture and Information Society, 26, 63-90.

Lorenzová, J. (2017). Sociální pedagogika - věda, praxe, profese. K problému utváření oborové a profesní identity sociální pedagogiky. (Habilitační práce). Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z www.muni.cz/inet-doc/828892

Marden, M., & Nicholas, D. (1998). Parents and their information needs: A case study: Parents of children under the age of five. Journal of Librarianship and Information Science, 30(1), 35-48.

https://doi.org/10.1177/0961000984244076

https://doi.org/10.1177/096100069803000104

Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427-454.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

Masopustová, Z., Daňsová, P., Lacinová, L., Hanáčková, V., Chabadová, K., Šebelová, R., ... & Navrátilová, P. (2018). Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství. Brno: Masarykova univerzita.

Meeussen, L., & Van Laar, C. (2018). Feeling pressure to be a perfect mother relates to parental burnout and career ambitions. Frontiers in Psychology, 9, 2113.

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02113

PMid:30455656 PMCid:PMC6230657

Metzler, C. W., Sanders, M. R., Rusby, J. C., & Crowley, R. N. (2012). Using consumer preference information to increase the reach and impact of media-based parenting interventions in a public health approach to parenting support. Behavior Therapy, 43(2), 257-270.

https://doi.org/10.1016/j.beth.2011.05.004

PMid:22440064 PMCid:PMC3442606

Morawska, A., Winter, L., & Sanders, M. R. (2009). Parenting knowledge and its role in the prediction of dysfunctional parenting and disruptive child behaviour. Child: Care, Health and Development, 35(2), 217-226.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2008.00929.x

PMid:19134009

Mühling, T., & Smolka, A. (2007). Wie informieren sich bayerische Eltern über erziehungs- und familienbezogene Themen? Ergebnisse der ifb-Elternbefragung zur Familienbildung 2006. Dostupné z www.ssoar.info/ssoar/handle/document/12532

Pavlicová, M. (2016). Náklady intenzivního mateřství v ČR. Praha: Gender Studies. Dostupné z www.dejmezenamsanci.cz/wp-content/uploads/2017/06/Náklady-intenzivního-mateřství-v-ČR.pdf

Peet, S. H. (1994). Information use among parents of preschool-aged children: Links to parent and child gender, domain of development, and child's developmental level. Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA, April 4-8, 1994. Dostupné z https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED370718.pdf

Peet, S. H. (1995). Parental perceptions of the use of internal source Early. Education and Development, 6(2), 145-154.

https://doi.org/10.1207/s15566935eed0602_3

Plantin, L., & Daneback, K. (2009). Parenthood, information and support on the internet. A literature review of research on parents and professionals online. BMC Family Practice, 10(1), 1-2.

https://doi.org/10.1186/1471-2296-10-34

PMid:19450251 PMCid:PMC2694765

Pluye, P., El Sherif, R., Gonzalez-Reyes, A., Turcotte, E., Schuster, T., Bartlett, G., & Loignon, C. (2020). Outcomes of equity-oriented, web-based parenting information in mothers of low socioeconomic status compared to other mothers: Participatory mixed methods study. Journal of Medical Internet Research, 22(11), e22440.

https://doi.org/10.2196/22440

PMid:33170125 PMCid:PMC7685922

Polivanova, K. N. (2015) Modern parenthood as a subject of research. Russian Education & Society, 60(4), 334-347.

https://doi.org/10.1080/10609393.2018.1473695

Radey, M., & Randolph, K. A. (2009). Parenting sources: How do parents differ in their efforts to learn about parenting? Family Relations, 58(5), 536-548.

https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2009.00573.x

Rothbaum, F., Martland, N., & Jannsen, J. B. (2008). Parents' reliance on the Web to find information about children and families: Socio-economic differences in use, skills and satisfaction. Journal of Applied Developmental Psychology, 29(2), 118-128.

https://doi.org/10.1016/j.appdev.2007.12.002

Rudi, J., He, Y., Dworkin, J., & Doty, J. (2018). How useful is it? Differences in parents' perceptions of parenting information sources. Journal of Human Sciences and Extension, 6(3), 180-199.

https://doi.org/10.54718/BESQ7971

Sanders, M. R. (1999). Triple P - Positive Parenting Program: Towards an empirically validated multilevel parenting and family support strategy for the prevention of behavior and emotional problems in children. Clinical Child and Family Psychology Review, 2(2), 71-90.

https://doi.org/10.1023/A:1021843613840

PMid:11225933

Smolka, A. (2002). Beratungsbedarf und Informationsstrategien im Erziehungsalltag: Ergebnisse einer Elternbefragung zum Thema Familienbildung [Potřeba rady a informační strategie v každodenní výchově: Výsledky rodičovského průzkumu na téma zakládání rodiny]. Bamberg: Státní institut pro výzkum rodiny na Univerzitě Bamberg. Dostupné z https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-113375

Song, H., Cramer, E. M., McRoy, S., & May, A. (2013). Information needs, seeking behaviors, and support among low-income expectant women. Women & Health, 53(8), 824-842.

https://doi.org/10.1080/03630242.2013.831019

PMid:24215275

Šeďová, K. (2006). Rodinné vzdělávání jako součást celoživotního učení. Studia paedagogica, 54(11), 55-66.

Šeďová, K. (2007). Chtějí se rodiče učit? Rodinné a rodičovské vzdělávání očima potenciálních účastníků. Studia paedagogica, 55(12), 79-92.

Thorslund, K., Hanse, J. J., & Axberg, U. (2014). Universal parental support - how to reach out: A cross-sectional random sample of Swedish parents. BMC Public Health, 14(1), 1-8.

https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-1064

PMid:25304522 PMCid:PMC4198665

Walker, Ch. (2012). The information world of parents: A study of the use and understanding of information by parents of young children. Library Trends, 60(3), 546-568.

https://doi.org/10.1353/lib.2012.0000

Stahování

Publikováno

2022-11-15

Číslo

Sekce

Studie – přehledová