Mezinárodní čísla

Od roku 2015 Pedagogika vydává cizojazyčná monotematická čísla. Tato čísla mají za úkol nejen zpřístupnit domácí odborné komunitě aktuální zahraniční texty, ale také umožnit domácím autorům publikování v cizím jazyce a s mezinárodním přesahem. Pedagogika zároveň publikuje cizojazyčné texty v rámci standardních čísel.