Eliška Walterová – první dáma české (nejen) srovnávací pedagogiky – jubilující

Autoři

  • Vladimíra Spilková

DOI:

https://doi.org/10.14712/23362189.2023.3182

Reference

VYBRANÉ REFERENCE

(kompletní bibliografie na https://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/eliska-walterova)

Průcha, J., & Walterová, E. (1983). Rok 2000: Budeme celý život žáky? Úvahy o budoucnosti vzdělání. Praha: Mladá fronta.

Walterová, E. (1994). Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: Masarykova univerzita.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (1995). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Walterová, E. et al. (1997). Objevujeme Evropu: Kniha pro učitele. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Walterová, E. et al. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido.

Walterová, E. (2006). Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola: Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.

Walterová, E., Černý, K., Greger, D., & Chvál, M. (2010). Školství - věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum.

Walterová, E. et al. (2011). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum.

Ježková, V. (Ed.). (2013). Srovnávací pedagogika: Jubilejní kaleidoskop k 70. narozeninám Elišky Walterové. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. (7., aktualizované a rozšířené vyd.). Praha: Portál.

Bárta, M. (2021). Sedm zákonů: Jak se civilizace rodí, rostou a upadají. Praha: JOTA.

Stahování

Publikováno

2024-01-18

Číslo

Sekce

Personálie