Diskurzivní prostředky a profesní strategie šedé zóny poskytovatelů lékařské péče na přelomu středověku a raného novověku

Autoři

  • David Tomíček

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3196

Klíčová slova:

lékařská penumbra, empirici, diskurzívní nástroje, profesionální strategie, výlučnost

Abstrakt

Socioprofesní prostředí poskytovatelů lékařské péče na přelomu středověku a raného novověku bylo charakterizováno silným pluralismem, přičemž elitní menšinu představovali univerzitě vzdělaní lékaři. Ti upevňovali svoji autoritu nad nevzdělanými léčiteli, takzvanými empiriky, jen zvolna a omezeně. Nicméně jejich neformální vliv v podobě medicínského vědění, prostředků sebeprezentace a komunikačních vzorců, to vše bylo klíčově důležité a oni sami značně ovlivňovali prostředí, které nedávné výzkumy chápe jako méně vnitřně strukturované a označuje jako "lékařskou penumbru". Tato studie se zaměřuje na neinstitucionalizované a profesionáně nejasně ohraničené skupiny empiriků, zejména šarlatánů a potulných prodejců léčiv, kouzelníků a léčitelek. Text analyzuje profesionální strategie, s jejichž pomocí v očích potenciálních uživatelů svých služeb budovali obraz své exkluzivity, a také jejich diskurzívní nástroje, jejichž prostřednictvím české prameny z období pozdního středověku a raného novověku konstruovaly narativy o těchto skupinách. Text ukazuje, jak tvůrci diskurzů o jednotlivých skupinách empiriků měnili specifické prvky svých profesionální strategií do podoby nástrojů jak delegitimizovat jejich profesionální status.

Biografie autora

David Tomíček

David Tomíček je odborný asistent na UJEP.

Stahování

Publikováno

2023-12-19

Jak citovat

Tomíček, David. 2023. „Diskurzivní prostředky a Profesní Strategie šedé zóny Poskytovatelů lékařské péče Na přelomu středověku a raného novověku". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):41-70. https://doi.org/10.14712/24645370.3196.

Číslo

Sekce

Studie a eseje