Magie, věda a historiografie vědy

Autoři

  • Jacques Joseph

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3198

Klíčová slova:

magie, věda, pozitivismus, západní esoterismus, Frances Yates

Abstrakt

Studie si klade za cíl zmapovat proměny v chápání vztahů mezi magií a vědou v průběhu 20. století. Východiskem je pozitivistická představa, která z magie činí iracionální protipól vědy. Na příkladu Lynna Thorndika a Frances Yatesové pak článek ukazuje, jak byla v historickém bádání tato představa postupně nabourávána. Navzdory tomuto vývoji i postupné rehabilitaci studia dějin západního esoterismu koncem 20. století však dějiny magie zůstávají v akademickém prostředí poněkud problematickým tématem. Jako zástupce současných snah tuto situaci napravit je v závěru článku představen John Henry. V jeho pojetí jsou pojmy „magie“ a „vědy“ zbaveny jakéhokoli esencialismu a středem pozornosti se naopak stává komplexní síť interakcí, v jejímž rámci jsou v průběhu 16.–18. století sjednávány a promýšleny jejich hranice. Takovýto pohled na vztah magie a vědy v raném novověku pak zároveň ukazuje i to, jakým způsobem byly během tohoto konstruování disciplinárních hranic položeny základy i pro pozitivistickou představu radikální protikladnosti magie a vědy.

Biografie autora

Jacques Joseph

Jacques Joseph je aktivní  na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, Katedra filozofie a dějin přírodních věd.

Stahování

Publikováno

2023-12-19

Jak citovat

Joseph, Jacques. 2023. „Magie, věda a Historiografie vědy". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):93-121. https://doi.org/10.14712/24645370.3198.

Číslo

Sekce

Studie a eseje