„Jednala s ní jako čestná žena, zacházela s ní opatrně a ani v nejmenším jí neublížila.“

Vnímání porodu a pomoci porodní báby ve svědeckých výpovědích v rámci soudního sporu mezi Justinou Siegemund a Martinem Kergerem

Autoři

  • Hana Jadrná Matějková

DOI:

https://doi.org/10.14712/24645370.3197

Klíčová slova:

raný novověk, Justina Siegemund, porod, svědectví, násilí, Lehnice

Abstrakt

Justina Siegemund (1636–1705), braniborská dvorní porodní bába a autorka porodnického spisu Die Chur-Brandenburgische Hoff-Wehe-Mutter vydaného roku 1690 v Kolíně nad Sprévou, patří k velmi pozoruhodným osobnostem dějin porodnictví. V letech 1680–1685 figurovala ve slezské Lehnici kvůli údajně násilným zásahům do porodního procesu jako obviněná v soudním sporu s městským lékařem Martinem Kergerem. Studie se zabývá analýzou svědeckých výpovědí rodiček, jejich manželů, dalších účastnic porodů a porodních bab, dochovaných v lehnickém městském archivu a částečně přetištěných v porodnickém spise Justiny Siegemund. Cílem příspěvku je nabídnout pohled na raně novověké porodnictví „zdola“, očima jeho bezprostředních aktérek a aktérů, a interpretovat svědecké výpovědi v kontextu Patientengeschichte.

Biografie autora

Hana Jadrná Matějková

Hana Jadrná Matějková je odborná asistentka na FF UPOL.

Stahování

Publikováno

2023-12-19

Jak citovat

Jadrná Matějková, Hana. 2023. „„Jednala S Ní Jako čestná žena, zacházela S Ní Opatrně a Ani v nejmenším Jí neublížila.“: Vnímání Porodu a Pomoci Porodní báby Ve svědeckých výpovědích v rámci soudního Sporu Mezi Justinou Siegemund a Martinem Kergerem". Dějiny – Teorie – Kritika, č. 2 (prosinec):71-92. https://doi.org/10.14712/24645370.3197.

Číslo

Sekce

Studie a eseje