Kontakt

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Hlavní kontakt

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Technický kontakt

PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
Telefon 777983385