O časopise

Aktuální výzva 1/2024 je tematicky zaměřena na roli učitele v rozvoji digitálních kompetencí na všech stupních vzdělávání, více informací zde.

Aktuální výzva 2/2024 je otevřena všem autorům, kteří se zabývají oblastí gramotnostního rozvoje, více informací zde.

Aktuální výzva 3/2024 anglického čísla je zaměřena na hudební gramotnost a příbuzné oblasti, více informací zde.

Aktuálně vyšlo: nově vydané příspěvky v čísle 1/2023 naleznete zde, v čísle 2/2023 naleznete zde a v čísle 3/2023 naleznete zde.

____________________________________________________________________________________________________________

Vítáme Vás na stránkách odborného časopisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání je odborným recenzovaným časopisem zaměřeným na oblast gramotnosti a vzdělávání v tom nejširším pohledu. Jeho cílem je prostředkovat nové poznání v dané problematice a dát tak podněty pro rozvoj praxe i propojení vědy, výzkumu a praxe. Zaměřuje se na témata čtenářské, matematické, informační a přírodovědné gramotnosti a pregramotnosti, ale také na témata s nimi souvisejícími. Časopis je zároveň platformou pro rozvoj pedagogické psychologie, primární pedagogiky, oborových didaktik, speciální a sociální pedagogiky jako vědních disciplín.

Časopis vychází třikrát ročně (duben, srpen, prosinec), příspěvky jsou publikovány v českém a slovenském jazyce. Vždy jedno číslo v každém ročníku je v anglickém jazyce.

Aktuální číslo

Vol 7 No 3 (2023): Literacy Development - varia

The call of the third issue is open to all authors dedicated to the field of initial reading. Authors can publish papers that they will present at the conference Initial Reading: I Read and Become a Reader (Paths Linking Research and Practice) 9/21/2022 at PedF UK. Papers can also address the following topics: didactic aspects of reading and writing, problems in the development of literacy skills, activities of schools of organizations to promote reading and reading, pre-literacy and its support, development and its support, development of reading literacy and pre-literacy, diagnostic materials and topics for work teachers. The call is also open to other authors dedicated to reading literacy and pre-literacy.

Publikováno: 2024-06-14
Zobrazit všechna čísla