Comparison of Screening Questionnaire Results Focusing on Environmental Infl uences when Monitoring the Development of Reading Literacy among Pupils in the 1st Grade of Primary School

Autoři

  • PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. Faculty of Education, Department of Psychology Charles University

DOI:

https://doi.org/10.14712/25337890.4525

Klíčová slova:

Reading, Reading comprehension, Environmental factors, Parent questionnaire, Teacher questionnaire, Reading assessment, Intervention

Abstrakt

The paper focuses on environmental infl uences in the development of reading literacy among primary school pupils. We build on data obtained through screening questionnaires for family and teachers, which were created and verifi ed during the standardisation of the PorTex test battery (Porozumění textu/Reading Comprehension, Kucharská et al., 2021) aimed at reading and reading comprehension assessment in Grade 1 - Grade 5 pupils. We believe that environmental factors can have an impact on the development of reading literacy and it is possible to use these environmental factors during interventions for pupils with specific learning diffi culties; they should therefore be included in diagnostics. In the following text, we will present the results of the experimental questionnaires created for the above-mentioned test battery, we will show the potential for using their outputs and how they relate to the pupils’ results in tests of reading, reading comprehension and language awareness. We will also discuss the potential of these questionnaires in diagnostic and counselling practice.

Reference

Carreteiro, R. M., Justo, J. M., & Figueira, A. P. (2016). Reading Processes and Parenting Styles. Journal Of Psycholinguistic Research, 45, 901–914.

Baker, C. E. (2014). Mexican mothers’ English profi ciency and children’s school readiness: Mediation through home literacy involvement. Early Education And Development, 25(3), 338–355. DOI:10.1080/10409289.2013.807721

Block, C. C., & Duffy, G. G. (2008). Research on teaching comprehension: Where we’ve been and where we’re going. In C. C. Block & S. R. Parris (Eds.), Comprehension instruction: Research-based best practices (2nd ed., pp. 19–37). The Guilford Press.

Burgess, S. R., Hecht, S. A., & Lonigan, C. J. (2002). Relations of the home literacy environment (HLE) to the development of reading-related abilities: A one-year longitudinal study [Online]. Reading Research Quarterly, 37, 408–426. https://doi.org/10.1598/RRQ.37.4.4

Connor, C. M., Son, S., Hindman, A. H., & Morrison, F. J. (2005). Teacher qualifi cations, classroom practices, family characteristics, and preschool experience: Complex effects on fi rst graders’ vocabulary and early reading outcomes. Journal Of School Psychology, 43(4), 343–375.

Gabal, I. & Václavíková Helšusová, L. (2003). Jak čtou české děti? Dostupné z http://www.gac.cz/fi les/igac/rep_cz.html

Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). Spravedlivý start?: nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Guthrie, J. T., Wigfi eld, A., Humenick, N. M., Perencevich, K. C., Taboada, A., & Barbosa, P. (2006). Infl uences of Stimulating Tasks on Reading Motivation and Comprehension. Journal of Educational Research, Vol 99(4), 232–245.

Guthrie, J. T., Wigfi eld, A., & You, W. (2012). Instructional Contexts for Engagement and Achievement in Reading. In S. Christensen, A. Reschly, & C. Wylie (Eds.),

Handbook of Research on Student Engagement (pp. 601–634). New York, NY: Springer Science.

Havlík, R., & Koťa, J. (2011). Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál. Chiu, M. M., & McBride-Chang, C. (2010). Family and reading in 41 countries: Differences across cultures and students. Scientifi c Studies of Reading, 14(6), 514–543.

Klapwijk, N. M. (2012). Reading strategy instruction and teacher change: implications for teacher training. South African Journal Of Education, 32, 191–204.

Korat, O., Arafat, S. H., Aram, D., & Klein, P. (2013). Book reading mediation, SES, home literacy environment, and children’s literacy: Evidence from Arabic-speaking families. First Language, 33(2), 132–154.

Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Kucharská, A. (2015). Porozumění čtenému. III., Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Kucharská, A., Málková, G., Sotáková, H., Špačková, K., Presslerová, P., & Richterová, E. (2016). Porozumění čtenému. (1. vydání, 194 stran). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Kucharská, A., Špačková, K., Málková, G., Sotáková, H., Presslerová, P., Kučerová, O., & Chvál, M. (2021). Klíčové gramotnostní dovednosti u žáků základních škol: manuál diagnostické testové baterie pro žáky 1. stupně ZŠ. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Niklas, F., & Schneider, W. (2013). Home literacy environment and the beginning of reading and spelling. Contemporary Educational Psychology, 38(1), 40–50.

Reynolds, P. L., & Symons, S. (2001). Motivational variables and children’s text search. Journal of Educational Psychology, 93(1), 14–22.

Saint-Laurent, L., & Giasson, J. (2005). Effects of a family literacy program adapting parental intervention to fi rst graders’ evolution of reading and writing abilities. Journal of Early Childhood Literacy, 5(3), 253–278.

Sénéchal, M., & LeFevre, J. (2002). Parental involvement in the development of children’s reading skill: A fi ve-year longitudinal study. Child Development, 73(2), 445–460.

Sénéchal, M., & LeFevre, J. (2014). Continuity and change in the home literacy environment as predictors of growth in vocabulary and reading. Child Development, 85(4), 1552–1568.

Špačková, K. (2016). Dyslexie: narušení čtenářských dovedností v oblasti dekódování i porozumění textu? Psychologie Pro Praxi, 2016, 95–107.

Štech, S. (2000). Sociálně-kulturní pojetí handicapu. In Vágnerová, M., Hadj-Moussová, Z., & Štech, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum.

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál.

Tonnessen, F. E., & Uppstad, P. H. (2015). Can We Read Letters? Rotterdam: Sense Publishers.

Vykoukalová, V., & Wildová, R. (2013). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně a možnosti jejího rozvoje. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Wildová, R. (2005). Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Publikováno

2024-06-14