2/2024

Editoři čísla 2/2024: Veronika Laufková

Výzva tohoto čísla je otevřena všem autorům, kteří by rádi přispěli v jakékoliv oblasti gramotností a jejich rozvoje u dětí, žáků a studentů.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete, prosíme, do 30. 4. 2024 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz.

Kompletní příspěvek bude potřeba dodat do 30. 6. 2024, recenzní řízení proběhne v průběhu července a srpna 2024.